STO Garant

Garantie geregeld met STO Garant

De combinatie van reisdiensten die je vanuit Bodhi Travel wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichte garantiestelling maakt Bodhi Travel gebuik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die jouw betaling waarborgt tot na afloop van je boeking. Als reiziger betaal je het boekingsbedrag dus niet aan Bodhi Travel, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van uw boeking wordt jouw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Bodhi Travel. Mocht Bodhi Travel voor het einde van jouw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt jouw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat je jouw boekingsbedrag terugkrijgt, jouw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van jouw boeking kunt reizen.

Hiermee heeft Bodhi Travel zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Bodhi Travel niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0) 85 12 02 943.

Procedure

Je ontvangt vanuit ons altijd de benodigde informatie over het voldoen van de betaling voor jouw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.